Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Nghệ thuật nuôi chim khướu
Tác giả: Việt Chương
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.6
 
Nghệ thuật gấp khăn ăn thời thượng
Tác giả: Thiên Kim
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  642.7
 
Nghệ thuật trang trí đĩa trái cây
Tác giả: Thanh Hương
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  641.819
 
Kỹ thuật nuôi heo rừng lai
Tác giả: Việt Chương, Nguyễn Việt Thi
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.4
 
Nghệ thuật nuôi chim họa mi
Tác giả: Việt Chương
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.6
 
Những nền tảng của mỹ thuật : Lý thuyết và thực hành
Tác giả: Ocvirk Bone Cayton Stinson Wigg Lê Thành
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  700
 
Thiết kế không gian nội thất
Tác giả: Nhất Như, Phạm Cao Hoàn
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  643
 
Hướng dẫn gấp khăn ăn hiện đại
Tác giả: Thiên Kim
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  642.7
 
Kinh nghiệm nuôi trăn
Tác giả: Việt Chương
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.396
 
Thiết kế túi ví cao cấp cho mọi người = Making handbags : retro, chic, luxurious
Tác giả: Ellen Goldstein-Lynch, Nicole Malone, Sarah Mullins, Phạm Cao Hoàn
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  646.48
 
1

Truy cập nhanh danh mục