Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 249 kết quả
Mỹ thuật căn bản và nâng cao vẽ kí họa nét
Tác giả: Gia Bảo, Hàn Vi
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  741.2
 
Mỹ thuật căn bản và nâng cao Ký họa tĩnh vật
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.835
 
Các bài vẽ tượng thạch cao mẫu : Mỹ thuật căn bản và nâng cao
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743
 
Mỹ thuật căn bản và nâng cao Ký họa nhân vật
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.4
 
Mỹ thuật căn bản và nâng cao phác họa nhân vật
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.4
 
Kiến trúc - phong cảnh : Kỹ thuật vẽ tranh bằng bút máy
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.836
 
Phác họa cơ thể người : Mỹ thuật căn bản và nâng cao
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.4
 
Vẽ nét chân dung : Mỹ thuật căn bản và nâng cao
Tác giả: Gia Bảo, Ngọc Duyên
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.42
 
Vẽ nét cơ thể người : Mỹ thuật căn bản và nâng cao
Tác giả: Gia Bảo, Ngọc Duyên
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.4
 
Vẽ phác họa chân dung : mỹ thuật căn bản và nâng cao
Tác giả: Gia Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  743.42
 

Truy cập nhanh danh mục