Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 556 kết quả
Microsoft Outlook 2010 : step by step
Tác giả: Joan Lambert, Joyce Cox
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.57
 
Microsoft Office Professional 2010 step by step
Tác giả: Joyce Cox, Curtis Frye, Joan Lambert
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Microsoft Office 2010
Tác giả: Ed Bott, Carl Siechert
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Microsoft Access 2010 : VBA programming inside out
Tác giả: Andrew Couch
Xuất bản: Sebastopol Calif: Microsoft, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7565
 
Microsoft Word 2013 : step by step
Tác giả: Joan Lambert, Joyce Cox
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Microsoft Excel 2013
Tác giả: Curtis Frye
Xuất bản: Redmond Wash Farnham: Microsoft, 2013
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
CLR via C#
Tác giả: Jeffrey Richter
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Parallel programming with Microsoft Visual C : design patterns for decomposition and coordination of multicore architectures [electronic resource]
Tác giả: Colin Campbell, Ade Miller
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.275
 
Microsoft SQL Server 2008 T-SQL fundamentals
Tác giả: Itzik Ben-Gan
Xuất bản: Redmond Washington: Microsoft, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7585
 
Microsoft SQL Server 2008 step by step
Tác giả: Mike Hotek
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7585
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục