Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 355 kết quả
Microsoft Office Outlook 2007 inside out
Tác giả: Jim Boyce, Beth Sheresh, Doug Sheresh
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.5
 
Microsoft Visual C♯ 2010 step by step
Tác giả: John Sharp
Xuất bản: Redmond Washington: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Microsoft Project 2010 step by step [electronic resource]
Tác giả: Carl Chatfield, Timothy D Johnson
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4
 
Microsoft Office Excel 2003 programming inside out
Tác giả: Curtis Frye, Felicia Buckingham, Wayne S Freeze
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.54
 
Windows 7 plain & simple [electronic resource]
Tác giả: Jerry Joyce
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4
 
HTML and XML for beginners
Tác giả: Michael Morrison
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Windows 7 [electronic resource] : administrator's pocket consultant
Tác giả: William R Stanek
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
MCTS self-paced training kit (exam 70-431) : Microsoft SQL Server 2005--implementation and maintenance
Tác giả: Laura Sackerman, Nancy Sixsmith
Xuất bản: Redmond WA: Microsoft Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.36
 
Microsoft Visual Basic 2008 step by step
Tác giả: Michael Halvorson
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Microsoft Word 2010 step by step
Tác giả: Joyce Cox, Joan Lambert
Xuất bản: Redmond Wash: Microsoft Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục