Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
Dancing tango : passionate encounters in a globalizing world
Tác giả: Kathy Davis
Xuất bản: New York: NYU Press, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.33
 
Teaching What You're Not
Tác giả:
Xuất bản: NEW YORK LONDON: NYU Press, 1996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  378.125
 
This Time We Knew
Tác giả:
Xuất bản: New York London: NYU Press, 1996
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
To Be An American
Tác giả:
Xuất bản: New York London: NYU Press, 1997
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.800973
 
Transformation of Rage
Tác giả:
Xuất bản: NEW YORK LONDON: NYU Press, 1994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  821.8
 
The Truth About Freud's Technique
Tác giả:
Xuất bản: New York London: NYU Press, 1994
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  150.1952
 
American Law in the Age of Hypercapitalism
Tác giả:
Xuất bản: New York London: NYU Press, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  344.7301
 
The Americanization of the Jews
Tác giả:
Xuất bản: NEWYORK LONDON: NYU Press, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Beginning of Terror
Tác giả:
Xuất bản: NEW YORK LONDON: NYU Press, 1993
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  831.912
 
Bisexuality and the Challenge to Lesbian Politics
Tác giả:
Xuất bản: New York London: NYU Press, 1995
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  305.489664
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục