Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 33 kết quả
US Navy Aircraft Carriers 1922-45 [electronic resource] : Prewar classes
Tác giả: Mark Stille
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.82550973
 
T-34/76 Medium Tank 1941-45 [electronic resource]
Tác giả: Steven Zaloga, Peter Sarson
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
IS-2 Heavy Tank 1944-73 [electronic resource]
Tác giả: Steven J Zaloga
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
BMP Infantry Fighting Vehicle 1967-94 [electronic resource]
Tác giả: Steven Zaloga, Peter Sarson
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.7475
 
Leopard 1 Main Battle Tank 1965-95 [electronic resource]
Tác giả: Michael Jerchel
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.747520943
 
T-34-85 Medium Tank 1944-94 [electronic resource]
Tác giả: Steven Zaloga, Peter Sarson
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.74752
 
Leopard 2 Main Battle Tank 1979-98 [electronic resource]
Tác giả: Michael Jerchel
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.747520943
 
SdKfz 251 Half-Track 1939-45 [electronic resource]
Tác giả: Bruce Culver
Xuất bản: : Osprey Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.747
 
Napoleon's Line Infantry [electronic resource]
Tác giả: Philip Haythornthwaite
Xuất bản: Oxford: Osprey Publishing Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  356.1860944
 
Prussian Line infantry 1792-1815
Tác giả: Peter Hofschröer
Xuất bản: London: Osprey Publishing Ltd, 1984
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  356
 

Truy cập nhanh danh mục