Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 51 kết quả
Pet sematary
Tác giả: Stephen King
Xuất bản: New York: Pocket Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Star Trek: Starfleet Corps of Engineers #23 : Wildfire Book 1 [NOOK Book]
Tác giả: David Mack
Xuất bản: : Pocket Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
What to Say When You Talk to Yourself
Tác giả: Shad Helmstetter
Xuất bản: : Pocket Books, 1990
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  158
 
Dreamcatcher
Tác giả: Stephen King
Xuất bản: : Pocket Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Game for seduction
Tác giả: Bella Andre
Xuất bản: New York: Pocket Books, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Maiden voyage
Tác giả: Judith O'Brien
Xuất bản: New York: Pocket Books, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Strangers in the night
Tác giả: Linda Howard
Xuất bản: New York: Pocket Books, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
My soul to keep
Tác giả: Sharie Kohler
Xuất bản: New York: Pocket Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
The sundered
Tác giả: Michael A Martin, Andy Mangels
Xuất bản: New York: Pocket Books, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Burning tower
Tác giả: Larry Niven, Jerry Pournelle
Xuất bản: New York: Pocket Books, 2005
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục