Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Tools for Computational Finance [electronic resource]
Tác giả: Rüdiger U Seydel
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.015195
 
Econometrics [electronic resource]
Tác giả: Badi H Baltagi
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.015195
 
The Evolution of Macroeconomic Theory and Policy [electronic resource]
Tác giả: Kamran Dadkhah
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.5
 
Renewable energy [electronic resource] : technology, and environment economics
Tác giả: Martin Kaltschmitt, Wolfgang Streicher, Andreas Wiese
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.79
 
Cognitive economics [electronic resource]
Tác giả: Bernard Walliser
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.019
 
Computational Methods for Counterterrorism [electronic resource]
Tác giả: Shlomo Argamon, Newton Howard
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.3250285
 
Long-Run Growth Forecasting [electronic resource]
Tác giả: Stefan Bergheim
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.9
 
Statistics of Financial Markets elektronisk ressurs : Exercises and Solutions
Tác giả: Szymon Borak, Wolfgang Karl Härdle, López Cabrera Brenda
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.0151
 
The Industrial Organization of Banking elektronisk ressurs : Bank Behavior, Market Structure, and Regulation
Tác giả: David VanHoose
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.1068
 
Essays in Dynamic General Equilibrium Theory [electronic resource] : Festschrift for David Cass
Tác giả: Alessandro Citanna
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  339.5
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục