Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 11 kết quả (0.0200024 giây)
CCSE NG [electronic resource] : Check Point certified security expert study guide
Tác giả: Valerie Leveille
Alameda Calif: SYBEX Inc, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.8
 
Encyclopedia of networking
Tác giả: Werner Feibel
San Francisco: Sybex Inc, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.6
 
CCNA, Cisco Certified Network Associate : Exam 640-802
Tác giả: Todd Lammle
USA: Sybex Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 004.65
 
PHR/SPHR : Professional in Human Resources Certification Study Guide
Tác giả: Anne M Bogardus
USA: Sybex Inc, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc: 658.3
 
PMP Final Exam Review
Tác giả: Kim Heldman
USA: Sybex Inc, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc: 658.404
 
Implementing and Managing Exchange Server 2003 Exam Cram 2 (Exam 70-284)
Tác giả: 
USA: Sybex Inc, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc: 658.404
 
PC disaster and recovery [electronic resource]
Tác giả: Kate Chase
Alameda Calif: SYBEX Inc, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc: 621.3916
 
Mastering Microsoft Exchange 2000 Server
Tác giả: Barry Gerber
San francisco: Sybex Inc, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 005.71376
 
Unix Complete
Tác giả: Peter Dyson
USA: Sybex Inc, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc: 005.432
 
Mastering Delphi 6
Tác giả: Marco Cantù
Alameda CA: SYBEX Inc, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.265
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục