Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 50 kết quả
JLA (Jurnal Lingua Applicata)
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Majalah Obat Tradisional
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Sain Veteriner
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Jurnal Poetika
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Populasi
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Buletin Psikologi
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of the Medical Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Indonesian Journal of Biotechnology
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Buletin Peternakan
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Gadjah Mada, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục