Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 54 kết quả
Journal of Management and Research
Tác giả:
Xuất bản: : University of Management and Technology, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
UMT Education Review
Tác giả:
Xuất bản: : University of Management and Technology, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Islamic Thought and Civilization
Tác giả:
Xuất bản: : University of Management and Technology, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Communication and Cultural Trends
Tác giả:
Xuất bản: : University of Management and Technology, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Bioscientific Review
Tác giả:
Xuất bản: : University of Management and Technology, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Empirical Economic Review
Tác giả:
Xuất bản: : University of Management and Technology, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Agronomy, Technology and Engineering Management
Tác giả:
Xuất bản: : University Business Academy Faculty of Economics and Engineering Management Novi Sad Serbia, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Information Management and Practices
Tác giả:
Xuất bản: : Department of Information Management The Islamia University of Bahawalpur Pakistan, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Modern Management Review
Tác giả:
Xuất bản: : Publishing House of Rzeszow University of Technology, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Technology Innovation Management Review
Tác giả:
Xuất bản: : Carleton University, 2012
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục