Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 68 kết quả
Budownictwo i Architektura
Tác giả:
Xuất bản: : Lublin University of Technology, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
NUST Business Review
Tác giả:
Xuất bản: : National University of Sciences and Technology Islamabad, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Indonesian Green Technology Journal
Tác giả:
Xuất bản: : University of Brawijaya, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Socio-Cultural Management Journal
Tác giả:
Xuất bản: : Kyiv National University of Culture and Arts, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Information Studies & Technology
Tác giả:
Xuất bản: : Hamad Bin Khalifa University Press, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Home Economics, Hospitality and Allied Research
Tác giả:
Xuất bản: : Department of Home Economics Hospitality Management Education University of Nigeria PMB 41001 Nsukka Nigeria, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
European Journal of Management Issues
Tác giả:
Xuất bản: : Oles Honchar Dnipro National University, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Civil Engineering and Management
Tác giả:
Xuất bản: : Vilnius Gediminas Technical University, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of New Studies in Sport Management
Tác giả:
Xuất bản: : Shahid Bahonar University of Kerman, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of Natural Resources and Environmental Management
Tác giả:
Xuất bản: : Bogor Agricultural University, 2016
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 

Truy cập nhanh danh mục