Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 1370 kết quả (0.031192 giây)
Gã phù thuỷ phương Bắc. Phần 5- Người học việc của đội biệt kích
Tác giả: John Flanagan
Hà Nội: Văn học, 2017
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 813.54
 
Cảm nhận thời gian : nghiên cứu, phê bình văn học
Tác giả: Nguyễn Diệu Linh
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.92209
 
Phong vị Tây Bắc : Lý luận, phê bình văn học
Tác giả: Lê Thùy Giang
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.922
 
Mạch ngầm con chữ : nghiên cứu, phê bình văn học
Tác giả: Thy Lan
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.92209
 
Văn học Sơn La 1930 - 2018 : nghiên cứu
Tác giả: Hoàng Kim Ngọc
Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.922
 
Văn học miền Nam thời kỳ Nam Bắc phân tranh (Các thế kỷ XVI-XVIII) : Chuyên luận Văn học
Tác giả: Phạm Việt Tuyền
Hà Nội: Hội Nhà Văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.922
 
Hoa chuối đỏ miền rừng Phja Bjooc : chuyên luận văn học
Tác giả: Lê Thị Bích Hồng
Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.922
 
Văn học các dân tộc thiểu số Trường Sơn - Tây Nguyên (1975 - 2010)
Tác giả: 
Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.922
 
Văn học phật giáo Việt Nam thế kỷ XVII-XIX : Chuyên luận
Tác giả: Nguyễn Thị Việt Hằng
Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.922
 
Văn học thiếu nhi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại Chuyên luận
Tác giả: Cao Thị Hảo
Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9223
 

Truy cập nhanh danh mục