Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 3 trong 1370 kết quả (0.0156282 giây)
Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc : đào tạo nhân lực du lịch theo định hướng nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị
Tác giả: 
Hà Nội: Văn học, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338.47910683
 
Văn hóa, văn học dân gian Phú Thọ
Tác giả: Trần Văn Thục
Hà Nội: Văn hoá dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.09597
 
Lịch sử văn học dân gian Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Xuân Kính
Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 398.209597
 
Luật đời & cha con : Tiểu thuyết
Tác giả: Nguyễn Bắc Sơn
Hà Nội: Văn học, 2006
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.922
 
Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai = Girl with a pearl earring
Tác giả: Tracy Chevalier
Hà Nội: Văn học, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 813.54
 
Hồng gai : Về nhan sắc danh giá phù phiếm
Tác giả: Keng
Hà Nội: Văn học, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.922
 
Tôm Jôn đứa trẻ vô thừa nhận
Tác giả: Fielding Henry
Hà Nội: Văn học, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 823
 
Khung trời mây trắng : Thơ
Tác giả: Phạm Bá Đức
Hà Nội: Văn học, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9221
 
Làng Tuyên . / T.1
Tác giả: 
Hà Nội: Văn học, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9223
 
Làng Tuyên. T.2
Tác giả: 
Hà Nội: Văn học, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc: 895.9223
 

Truy cập nhanh danh mục