Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 523 kết quả
Java tools for eXtreme programming : mastering open source tools including Ant, JUnit, and Cactus
Tác giả: Richard Hightower, Nicholas Lesiecki
Xuất bản: New York: Wiley Computer Pub, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.13
 
OLAP Solutions
Tác giả: Erik Thomsen
Xuất bản: : Wiley Computer Pub, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.40380285
 
Computer viruses for dummies
Tác giả: Peter H Gregory
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
Buying a computer for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: : Wiley Pub, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Buying a computer for dummies(r)
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: : Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Buying a computer for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Buying a computer for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Buying a computer for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, c2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.160297
 
EnCase computer forensics : the official EnCE : EnCase certified examiner study guide
Tác giả: Steve Bunting
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
EnCase computer forensics [electronic resource] : the official EnCE : EnCase certified examiner study guide, second edition
Tác giả: Steve Bunting
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục