Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 91 kết quả
Beginning programming all-in-one desk reference for dummies [electronic resource]
Tác giả: Wally Wang
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.1
 
Macs for dummies, 10th edition [electronic resource]
Tác giả: Edward C Baig, Dennis R Cohen
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Networking all-in-one desk reference for dummies(r), 3rd edition
Tác giả: Doug Lowe
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
Networking for dummies, 8th edition [electronic resource]
Tác giả: Doug Lowe
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.6
 
Macs all-in-one desk reference for dummies [electronic resource]
Tác giả: Wally Wang, Dennis R Cohen
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
Beginning programming for dummies, 4th edition [electronic resource]
Tác giả: Wally Wang
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.1
 
Windows Powershell 2 for dummies [electronic resource]
Tác giả: Steven H Seguis, Gregory Nyberg, Robert T Ludlow
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.446
 
Autocad 2013 for dummies
Tác giả: David Byrnes, Bill R Fane
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
MacBook™ For Dummies®
Tác giả: Mark L Chambers
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Illustrator CS for dummies [electronic resource]
Tác giả: Ted Alspach
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6869
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục