Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Spin-stand microscopy of hard disk data
Tác giả: Isaak Mayergoyz, Tse Chun
Xuất bản: : William Benton, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3976
 
Nortel guide to VPN routing
Tác giả: James Edwards, Al Martin
Xuất bản: : William Benton, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.62
 
Managing virtual teams : getting the most from wikis, blogs, and other collaborative tools
Tác giả: M Katherine Brown
Xuất bản: : William Benton, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4022
 
Manga For Dummies®
Tác giả: Kensuke Okabayashi
Xuất bản: : William Benton, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  700
 
Reviews in Computational Chemistry Volume 23
Tác giả: Thomas R Cundari, Kenny B Lipkowitz
Xuất bản: : William Benton, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  542.85
 
Asterisk hacking : toolkit and live cCD
Tác giả: Benjamin Jackson, III Champ Clark
Xuất bản: : William Benton, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.695
 
Wireless Networks for Dummies (For Dummies)
Tác giả: Peter T Davis, Barry Lewis
Xuất bản: : William Benton, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.68
 
Professional C++ Programming (Programmer to Programmer)
Tác giả: Nicholas A Solter, Scott J Kleper
Xuất bản: : William Benton, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Grid computing : making the global infrastructure a reality
Tác giả: Fran Berman, Geoffrey Fox, Tony Hey
Xuất bản: : William Benton, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.36
 
Pro VB 2005 and the .NET 2.0 Platform
Tác giả: Andrew Troelsen
Xuất bản: : William Benton, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục