Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Hội nghị tổng kết khoa học công nghệ lần 9
Tác giả: Trường Đại Học Bách Khoa TpHCM
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  600
 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng nơ rôn điều khiển cánh tay máy
Tác giả: Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Nghiên cứu công nghệ chế tạo và điều khiển bộ biến tần ba pha giá thành thấp
Tác giả:
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.313
 
Nghiên cứu công nghệ chế tạo và điều khiển bộ biến tần ba pha giá thành thấp : Phụ lục
Tác giả: Phan Quốc Dũng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.313
 
Nguyên lý máy, chi tiết máy, máy xây dựng. Phần III- Máy xây dựng
Tác giả: Trần Quang Hiền
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  690.028
 
Công tác kỹ sư
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Đại học bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (zip)
ddc:  620.0092
 
Thí nghiệm hóa lý
Tác giả: Nguyễn Ngọc Hạnh
Xuất bản: TPHCM: Đại học bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  541.3
 
Điện công nghệ
Tác giả: Nguyễn Chu Hung
Xuất bản: TPHCM: Đại học bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3
 
Trường điện từ
Tác giả: Ngô Nhật Ảnh, Trương Trọng Tuấn Mỹ
Xuất bản: TPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.141
 
Tự động hoá mạng phân phối : Tóm tắt luận văn thạc sĩ
Tác giả: Nguyễn Đức Huy
Xuất bản: TpHCM: Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3190285
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục