Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 183 kết quả
Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực
Tác giả: Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  331
 
Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực
Tác giả: Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  331
 
Giáo trình kinh tế quốc tế
Tác giả: Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh Tế Quốc Dân, 2008
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  337
 
Giáo trình kinh tế quốc tế : chương trình cơ sở
Tác giả: Đỗ Đức Bình, Nguyễn Thường Lạng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  337
 
Giáo trình kinh tế nguồn nhân lực
Tác giả: Trần Xuân Cầu, Mai Quốc Chánh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế quốc dân, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  331
 
Giáo trình kinh tế thương mại
Tác giả: Đặng Đình Đào, Trần Văn Bão
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh Tế Quốc Dân, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  380.1
 
Giáo trình Kinh tế Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Thường, Trần Khánh Hưng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.9597
 
Kinh tế học vi mô . Phần 2
Tác giả: Cao Thúy Xiêm, Nguyễn Thị Tường Anh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.5
 
Giáo trình kinh tế thương mại
Tác giả: Đặng Đình Đào, Hoàng Đức Thân
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  380.1
 
Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế
Tác giả: Trần Bình Trọng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  330.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục