Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 488 kết quả
Giáo trình gia đình học
Tác giả: Hoàng Bá Thịnh
Xuất bản: Hà Nội: Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.85
 
Cơ sở hóa học môi trường
Tác giả: Trần Tứ Hiếu, Nguyễn Văn Nội
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.14
 
Làng nghề - Phố nghề - Thăng Long - Nội
Tác giả: Trần Quốc Vượng, Đỗ Thị Hảo
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  915.97
 
Lịch sử mỹ thuật Trung Quốc
Tác giả: Lương Cửu, Bùi Anh Chưởng, Bùi Bá Quân, Dương Văn Hà, Nguyễn Gia Khoa, Trần Kiến Quân
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  709.51
 
Nhân tài là báu vật của quốc gia
Tác giả: Nguyễn Đắc Hưng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  331.1109597
 
Báo chí với thông tin quốc tế
Tác giả: Đỗ Xuân Hà
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.4
 
Giáo trình thanh toán quốc tế
Tác giả: Hà Văn Hội
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.45
 
Hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục của mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường Đại học ASEAN : phiên bản 2.0
Tác giả: Hoàng Thị Xuân Hoa, Nguyễn Hữu Đức
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.1662
 
Văn hóa doanh nhân Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam
Tác giả: Lê Thị Việt Hà
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  395.52095195
 
Các công ty xuyên Quốc gia : lý thuyết và thực tiễn
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Oanh, Nguyễn Thiết Sơn, Nguyễn Thường Lạng, Nguyễn Việt Khôi, Phùng Xuân Nhạ
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.88
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục