Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 484 kết quả (0.040049 giây)
Giáo trình gia đình học
Tác giả: Hoàng Bá Thịnh
Hà Nội: Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 306.85
 
Cơ sở hóa học môi trường
Tác giả: Trần Tứ Hiếu
Hà Nội: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 577.14
 
Làng nghề - Phố nghề - Thăng Long - Nội
Tác giả: Trần Quốc Vượng
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc: 915.97
 
Lịch sử mỹ thuật Trung Quốc
Tác giả: Lương Cửu
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc: 709.51
 
Nhân tài là báu vật của quốc gia
Tác giả: Nguyễn Đắc Hưng
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 331.1109597
 
Báo chí với thông tin quốc tế
Tác giả: Đỗ Xuân Hà
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 070.4
 
Giáo trình thanh toán quốc tế
Tác giả: Hà Văn Hội
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 332.45
 
Hướng dẫn đánh giá cơ sở giáo dục của mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường Đại học ASEAN : phiên bản 2.0
Tác giả: 
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 378.1662
 
Văn hóa doanh nhân Hàn Quốc và kinh nghiệm đối với Việt Nam
Tác giả: Lê Thị Việt Hà
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 395.52095195
 
Các công ty xuyên Quốc gia : lý thuyết và thực tiễn
Tác giả: 
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 338.88
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục