Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 31 kết quả (0.0468242 giây)
Tổ chức hoạt động dạy học đại học
Tác giả: Trần Thị Hương
TP Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 378.125
 
Check your english vocabulary for business and administration : Kiểm tra từ vựng tiếng anh kinh doanh và quản lý dành cho học sinh - sinh viên
Tác giả: Nguyễn Hoàng Thanh Ly
TP Hồ Chí Minh: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428.02465
 
Hành trình đi tìm ý tưởng sáng tạo
Tác giả: Huỳnh Văn Sơn
TpHồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 153.35
 
Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học phạm
Tác giả: 
TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 370.15
 
Tâm lý phạm
Tác giả: Đoàn Huy Oánh
TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 370.15
 
Giáo trình tâm lý học lứa tuổi tâm lý học phạm
Tác giả: Phạm Minh Quyền
TPHCM: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 370.15
 
Những chiến lược khác biệt để phát triển thương hiệu
Tác giả: Công Minh
TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.827
 
Những gợi ý hữu ích dành cho các kỳ thi Ielts : Các bài kiểm tra và gợi ý thực hành IELTS nghe - nói- đọc - viết
Tác giả: Diễm Ly
TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 428
 
Ngữ pháp tiếng Pháp căn bản
Tác giả: 
TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 445
 
Cha mẹ đọc, con thành tài
Tác giả: Nguyễn Phùng Phong
TP HCM: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 649.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục