Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Giáo trình giảng dạy veston nam
Tác giả: Phạm Thị Quí,
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thí nghiệm cơ học
Tác giả:
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531
 
Giáo trình môn học lập kế hoạch sản xuất ngành May
Tác giả: Trần Thanh Hương
Xuất bản: TP HCM: Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TPHCM, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  687.0684
 
Giáo trình công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Toàn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.287
 
Giáo trình thiết kế trang phục 5
Tác giả: Trần Thanh Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Nhập môn ngành công nghệ ôtô = Introduction to Automotive Technology
Tác giả: Đỗ Văn Dũng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Tính toán thiết kế ô tô
Tác giả: Đặng Quý
Xuất bản: TPHồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.231
 
Động cơ đốt trong 2
Tác giả: Nguyễn Văn Trạng,
Xuất bản: TpHCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.43
 
Hóa học phân tích : giáo trình dùng cho sinh viên chuyên ngành sinh môi trường, hóa kỹ thuật
Tác giả: Lê Thị Mùi
Xuất bản: Đà Nẵng: Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Nghiên cứu thiết kế nhà máy nhiệt điện sử dụng năng lượng mặt trời
Tác giả: Phạm Hữu Tấn
Xuất bản: TP HCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  621.31244
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục