Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Giáo trình giảng dạy veston nam
Tác giả: Phạm Thị Quí,
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 
 
Giáo trình công nghệ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô
Tác giả: Nguyễn Văn Toàn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.287
 
Nhập môn ngành công nghệ ôtô = Introduction to Automotive Technology
Tác giả: Đỗ Văn Dũng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2
 
Động cơ đốt trong 2
Tác giả: Nguyễn Văn Trạng,
Xuất bản: TpHCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật TpHCM, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.43
 
Giáo trình môn học lập kế hoạch sản xuất ngành May
Tác giả: Trần Thanh Hương
Xuất bản: TP HCM: Đại học Sư Phạm Kỹ thuật TPHCM, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  687.0684
 
Giáo trình thiết kế trang phục 5
Tác giả: Trần Thanh Hương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  687.042
 
Thiết kế bộ điều khiển Pid với các chỉ tiêu chất lượng cho trước
Tác giả: Trần Thanh Sơn, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Xây dựng mô hình và mô phỏng hệ thống điện mặt trời - Hydro làm việc độc lập : Báo cáo quá trình thực hiện Luận văn Thạc...
Tác giả: Phan Xuân Huy, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
1

Truy cập nhanh danh mục