Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Tính toán sàn phẳng bê tông ứng lực trước
Tác giả: Nguyễn Hoàng Thu Thuỷ, Quang Minh Phan
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Xây dựng, 2007
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  624.18341
 
Quản trị xây dựng
Tác giả: Lê Công Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.068
 
Quản trị xây dựng
Tác giả: Lê Công Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.068
 
Kinh tế xây dựng
Tác giả: Nguyễn Công Thạnh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  338.47624
 
Album thi công xây dựng
Tác giả: Lê Văn Kiểm
Xuất bản: TPHCM: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624
 
Nghiên cứu xây dựng mô hình lưới điện thông minh
Tác giả: Hồ Viết Lực
Xuất bản: Đà Nẵng: Đại học Đà Nẵng, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
Quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị
Tác giả: Trần Đình hiếu
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  711.4
 
Quản lý dự án xây dựng
Tác giả: Đỗ Thị Xuân Lan
Xuất bản: TPHCM: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0684
 
Máy và thiết bị xây dựng
Tác giả: Trần Quang Hiền
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.028
 
Kỹ năng xây dựng kế hoạch
Tác giả: Đặng Thị Diệu Hiền
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.4012
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục