Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1198 kết quả (0.0624983 giây)
Sổ tay dành cho kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục
Tác giả: Nhiều tác giả
Tp Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 378
 
Hướng dẫn thí nghiệm hệ thống điện
Tác giả: 
TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 537.076
 
Xã hội học : Đề cương bài giảng
Tác giả: Lương Minh Cừ
TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc: 301
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh
TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 512.5
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh
TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 512.5
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh
TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 512.5
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính toán 2
Tác giả: Đỗ Công Khanh
TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc: 512.5
 
Toàn cầu hóa du lịch và địa phương hóa du lịch : kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế
Tác giả: 
TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 338.4791
 
Xây dựng và triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường không chuyên ngữ
Tác giả: 
TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc: 420.7
 
Các văn bản pháp lý liên quan đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục
Tác giả: 
TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc: 344.59707
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục