Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 54 kết quả
Những ngày kỷ niệm và lịch sử
Tác giả: Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 2000
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  904
 
Tổ chức công việc theo khoa học : sách tham khảo
Tác giả: Nguyễn Hiến Lê
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 1991
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.1
 
Kỹ thuật vẽ phần bổ sung cho công trình xây dựng chính : Phương pháp rút ngắn thời gian để hoàn thành một bản vẽ
Tác giả: Thiên Thanh, Thiên Thanh
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.0022
 
Sổ tay từ vựng thương mại quốc tế mậu dịch Hoa -Việt
Tác giả: Nguyễn Hoàng Thế, Duyên Hồng, Khang Hải
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  382.195
 
Kỹ thuật sữa chữa nâng cấp & bảo trì máy tính cá nhân
Tác giả: Bùi Lâm, Lê Minh Trí, Phạm Tiến Đạt
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.39
 
Thuật ngữ thương mại quốc tế Hoa - Anh - Việt
Tác giả: Huỳnh Diệu Vinh
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  380.103
 
Từ điển kinh doanh thế giới Anh - Việt : Bách khoa về kinh doanh tài chí
Tác giả: Nguyễn Quốc Tòng
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  650.03
 
Kỹ thuật phần cứng máy tính
Tác giả: Lê Minh Trí
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.39
 
Luật kinh doanh quốc tế
Tác giả: Nguyễn Đăng Dung, Nguyễn Ngọc Đào
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  341.753
 
Đại cương về pháp luật
Tác giả: Nguyễn Đăng Dung, Ngô Đức Tuấn, Nguyễn Thị Khế
Xuất bản: Đồng Nai: Đồng Nai, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục