Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.8750466 giây)
phù hợp cho mục đích thực phẩm / ¿ưÌ€»— Ti©ʻÌ€¿n Nam; NguyÌ€»…n LÌ€»‡ H℗♭  (H℗ŁÊ»Ì
Tác giả: Đỗ Tiến Nam,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2018
Ký hiệu phân loại: 572.76
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
ID: 120761 Định dạng: PDF
Waste-to-wheel analysis of anaerobic-digestion-based renewable natural gas pathways with the GREET model. [electronic re...
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 660.6
Bộ sưu tập: Metadata
Semiconductor materials for solar photovoltaic cells
Tác giả: Paranthaman M P,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer , 2015
Ký hiệu phân loại: 621.38152
ISBN: 3319203312
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 107314 Định dạng: PDF
Empowering Engagement [electronic resource] : Creating Learning Opportunities for Students from Challenging Backgrounds
Tác giả: Ng Clarence,
Ký hiệu phân loại: 370.15
ISBN: 9783319946528
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Site-Specific Nutrient Management
Tác giả: Grzebisz Witold,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783036513430
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Between humanities and the digital
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : MIT Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 001.30285
ISBN: 9780262328364
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chemical Diagnostics [electronic resource] : From Bench to Bedside
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 615.19
ISBN: 9783642399428
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cost-Minimizing Choice Behavior in Transportation Planning [electronic resource] : A Theoretical Framework for Logit Mod...
Tác giả: Erlander Sven B,
Ký hiệu phân loại: 330.9
ISBN: 9783642119118
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Hearing and Hormones [electronic resource]
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 617.51
ISBN: 9783319265971
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục