Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.5000413 giây)
Planning Successful Meetings and Events : A Take-charge Assistant book
Tác giả: Boehme Ann J,
Thông tin xuất bản: New York : AMACOM Books , 1999
Ký hiệu phân loại: 394.2068
ISBN: 9780585040004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 140904 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục