Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 111 kết quả (0.3437346 giây)
Distributed data warehousing using Web technology : how to build a more cost-effective and flexible warehouse
Tác giả: Moeller R A,
Thông tin xuất bản: NY : Amacom , 2001
Ký hiệu phân loại: 658.4038
ISBN: 0814405886
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 6664 Định dạng: CHM
The incredible payback
Tác giả: Nelson Dave,
Thông tin xuất bản: : Amacom , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.72
ISBN: 0814472079
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11837 Định dạng: PDF
Web copy that sells
Tác giả: Veloso Maria,
Thông tin xuất bản: : Amacom , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 0814472494
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11839 Định dạng: PDF
The leadership training activity book
Tác giả: Hart Lois Borland,
Thông tin xuất bản: : Amacom , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.4092
ISBN: 0814472621
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11840 Định dạng: PDF
The trainer's tool kit
Tác giả: Conwa Kathy,
Thông tin xuất bản: : Amacom , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 0814472680
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11841 Định dạng: PDF
Knock your socks off prospecting
Tác giả: Miller William,
Thông tin xuất bản: : Amacom , 2005
Ký hiệu phân loại: 658.872
ISBN: 0814472850
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 11843 Định dạng: PDF
The project management question and answer book
Tác giả: W Newell Michael,
Thông tin xuất bản: kd : AMACOM , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0814471641
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12199 Định dạng: CHM
The AMA handbook of project management
Tác giả: C Dinsmore Paul,
Thông tin xuất bản: kd : AMACOM , 2006
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0814472710
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 12276 Định dạng: PDF
Project management practitioner®s handbook
Tác giả: L Kliem Ralph,
Thông tin xuất bản: : AMACOM , 1998
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0814403964
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 12848 Định dạng: PDF
Preparing for the project management professional (PMP) certification exam
Tác giả: W Newell Michael,
Thông tin xuất bản: : AMACOM , 2002
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0814471722
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12849 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục