Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.5800462 giây)
Fracture Mechanics : Applied to Geotechnical Engineering
Tác giả: Luis E Vallejo,
Thông tin xuất bản: NY : ASCE , 1994
Ký hiệu phân loại: 624.1
ISBN: 0784400563
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Standard Guidelines for the Design and Installation of Pile Foundations
Tác giả: ASCE,
Thông tin xuất bản: USA : ASCE , 1997
Ký hiệu phân loại: 624.154
ISBN: 0784402191
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Effective Analysis of Diaphragm Walls
Tác giả: ASCE,
Thông tin xuất bản: USA : ASCE , 2000
Ký hiệu phân loại: 624.164
ISBN: 0784405085
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Design of Sheet Pile Walls
Tác giả: ASCE,
Thông tin xuất bản: USA : ASCE , 1996
Ký hiệu phân loại: 624.164
ISBN: 0784401357
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bearing Capacity of Soils
Tác giả: ASCE,
Thông tin xuất bản: USA : ASCE , 1994
Ký hiệu phân loại: 624.15136
ISBN: 087262997X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Guide to the Use of the Wind Load Provisions of ASCE 7-02
Tác giả: Mehta Kishor C,
Thông tin xuất bản: USA : ASCE , 2004
Ký hiệu phân loại: 624.172
ISBN: 0784407037
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Design Loads on Structues During Construction
Tác giả: ASCE,
Thông tin xuất bản: USA : ASCE , 2002
Ký hiệu phân loại: 624.176
ISBN: 0784406189
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Engineering with the spreadsheet : structural engineering templates using Excel
Tác giả: Christy Craig T,
Thông tin xuất bản: Reston Va : ASCE Press , c2006
Ký hiệu phân loại: 624.10285
ISBN: 0784408270 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Beyond failure : forensic case studies for civil engineers
Tác giả: Delatte Norbert J,
Thông tin xuất bản: Reston Va : ASCE Press , c2009
Ký hiệu phân loại: 624.171
ISBN: 0784409730 (pbk.)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1

Truy cập nhanh danh mục