Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 9 kết quả (0.0300014 giây)
The certified quality engineer handbook
Tác giả: 
Milwaukee Wis: ASQ Quality Press, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 658.4
 
The certified quality process analyst handbook
Tác giả: Eldon H Christensen
Milwaukee Wis: ASQ Quality Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 658.4
 
The certified manager of quality/organizational excellence handbook
Tác giả: 
Milwaukee Wisconsin: ASQ Quality Press, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (epub)
ddc: 658.4
 
Using ISO 9001 in healthcare : applications for quality systems, performance improvement, clinical integration, and accreditation
Tác giả: James M Levett
Milwaukee WI: ASQ Quality Press, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc: 2011 G-766
 
Using ISO 9001 in healthcare : applications for quality systems, performance improvement, clinical integration, and accreditation
Tác giả: James M Levett
Milwaukee WI: ASQ Quality Press, c2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 362.10684
 
Integrating ISO 14001 into a quality management system
Tác giả: Marilyn R Block
Milwaukee Wis: ASQ Quality Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 658.562
 
Insights to performance excellence 2011-2012 : understanding the integrates management system and baldrige
Tác giả: Mark L Blazey
Milwaukee: Asq Quality Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc: 658.4013
 
Improving healthcare using Toyota lean production methods : 46 steps for improvement
Tác giả: Robert Chalice
Milwaukee Wis: ASQ Quality Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 338.433621
 
The certified HACCP auditor handbook
Tác giả: 
Milwaukee: ASQ Quality Press, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 664.00289
 
1

Truy cập nhanh danh mục