Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.6100039 giây)
Value-at-risk : Theory and Pracrice
Tác giả: Holton Glyn A,
Thông tin xuất bản: USA : Academic , 2003
Ký hiệu phân loại: 332.601
ISBN: 0123540100
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Artificial intelligence
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Diego London : Academic , 1996
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 0121619648
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 28531 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục