Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.3800002 giây)
Computational modeling for anthropometry
Thông tin xuất bản: Waretown NJ : Apple Academic Press Inc , 2014
Ký hiệu phân loại: 599.940285
ISBN: 9781926895574
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 156677 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục