Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 607 kết quả (0.5000033 giây)
E-Political Socialization, the Press and Politics
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 306.2
ISBN: 9783631628348
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
E-Political Socialization, the Press and Politics : The Media and Government in the USA, Europe and China
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9783653019711
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Race and America's Immigrant Press : How the Slovaks were Taught to Think Like White People
Tác giả: Zecker Robert M,
Thông tin xuất bản: : Bloomsbury Academic , 2011
Ký hiệu phân loại: 071.30899187
ISBN: 9781623562397
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
By Fables Alone : Literature and State Ideology in Late Eighteenth- and Early Nineteenth-Century Russia
Tác giả: Zorin Andrei,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Academic Studies Press , 20140609
Ký hiệu phân loại: 891.7
ISBN: 9781618116697
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
International project management.
Tác giả: Lientz Bennet P,
Thông tin xuất bản: kd : Academic Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0124499856
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12174 Định dạng: CHM
Digital evidence and computer crime
Tác giả: Casey Eoghan,
Thông tin xuất bản: : Academic Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 363.25968
ISBN: 0121631044
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 13025 Định dạng: CHM
Texturing & modeling : a procedural approach
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Amsterdam Boston : Academic Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.66
ISBN: 1558608486
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 13189 Định dạng: PDF
Raman Amplification in Fiber Optical Communication Systems
Tác giả: Headley Clifford,
Thông tin xuất bản: : Academic Press , 2005
Ký hiệu phân loại: 621.38275
ISBN: 0120445069
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17016 Định dạng: PDF
Mobile Broadband Multimedia Networks : Techniques, Models and Tools for 4G
Tác giả: Correia Luis M,
Thông tin xuất bản: : Academic Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 621.382
ISBN: 0123694221
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 17805 Định dạng: PDF
Introduction to Probability Models
Tác giả: Sheldon M Ross,
Thông tin xuất bản: : Academic Press , 1997
Ký hiệu phân loại: 519.2
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 21087 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục