Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 59 kết quả (0.7100416 giây)
Object Oriented Analysis and Design with Applications
Thông tin xuất bản: : Addison Wesley , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.117
ISBN: 020189551X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17759 Định dạng: PDF
The Unicode standard, version 4.0 : the Unicode consortium
Tác giả: Aliprand Joan,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0321185781
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8610 Định dạng: PDF
Java data objects
Tác giả: Roos Robin M,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0321123808
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8609 Định dạng: PDF
Visual Studio Team System : Better Software Development for Agile Teams
Tác giả: Stott Will,
Thông tin xuất bản: : Addison Wesley , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 0321418506
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 18052 Định dạng: PDF
Smart Client Deployment with Clickonce : Deploying Windows Forms Applications with Clickonce
Tác giả: Noyes Brian,
Thông tin xuất bản: : Addison Wesley , 2007
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 0321197690
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 17995 Định dạng: PDF
Essential XML : beyond markup
Tác giả: Box Don,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2000
Ký hiệu phân loại: 005.72
ISBN: 0201709147
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8606 Định dạng: PDF
The Java Native interface : programmer's guide and specification
Tác giả: Liang Sheng,
Thông tin xuất bản: Massachusetts : Addison Wesley , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201325772
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8602 Định dạng: PDF
Perl debugged
Tác giả: Scott Peter,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201700549
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8605 Định dạng: PDF
Advanced CORBA programming with C++
Tác giả: Henning Michi,
Thông tin xuất bản: Reading Mass : Addison Wesley , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201379279
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8603 Định dạng: PDF
Java look and feel design guidelines
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201725886
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8607 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục