Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3593734 giây)
Electric circuits
Tác giả: James WNilsson,
Thông tin xuất bản: NY : Addison Wesley , 1996
Ký hiệu phân loại: 621.3192
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Object-oriented software engineering : a use case driven approach
Tác giả: Ivar Jacobson,
Thông tin xuất bản: England : Addison Wesley , 1993
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 0201544350
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Courrègsf
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Addison Wesley , 2000
Ký hiệu phân loại: 746.92
Problem Solving and Structured Programming in Pascal
Tác giả: Koffman Elliot B,
Thông tin xuất bản: USA : Addison Wesley , 1982
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201038935
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1

Truy cập nhanh danh mục