Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 13 kết quả (0.720054 giây)
TCP/IP illustrated
Tác giả: Stevens W Richard,
Thông tin xuất bản: Reading Mass : AddisonWesley Pub Co , 1994
Ký hiệu phân loại: 004.62
ISBN: 0201633469
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 38233 Định dạng: CHM
SNMP, SNMPv2, and RMON : practical network management
Tác giả: Stallings William,
Thông tin xuất bản: Reading Mass : AddisonWesley Pub Co , 1997
Ký hiệu phân loại: 004.62
ISBN: 0201634791
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 40733 Định dạng: PDF
LATEX : a document preparation system : user's guide and reference manual
Tác giả: Lamport Leslie,
Thông tin xuất bản: Reading Mass : AddisonWesley Pub Co , 1994
Ký hiệu phân loại: 682.22544536
ISBN: 0201529831
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 45416 Định dạng: PDF
Algorithms in C
Tác giả: Sedgewick Robert,
Thông tin xuất bản: Reading Mass : AddisonWesley Pub Co , 1990
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201514257
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 48306 Định dạng: PDF
Introduction to robotics
Tác giả: McKerrow Phillip,
Ký hiệu phân loại: 629.892
ISBN: 0201182408
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48400 Định dạng: PDF
The mythical man-month : essays on software engineering
Thông tin xuất bản: Reading Mass : AddisonWesley Pub Co , 1995
Ký hiệu phân loại: 005.168
ISBN: 0201835959
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 49034 Định dạng: CHM
PostScript language tutorial and cookbook
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Reading Mass : AddisonWesley Pub Co , 1985
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 0201101793
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 49333 Định dạng: PDF
The AWK programming language
Tác giả: Aho Alfred V,
Thông tin xuất bản: Reading Mass : AddisonWesley Pub Co , 1988
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 020107981X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 95483 Định dạng: PDF
Theory and practice of error control codes
Tác giả: Blahut Richard E,
Thông tin xuất bản: Reading MA : AddisonWesley Pub Co , 1983
Ký hiệu phân loại: 001.539
ISBN: 0201101025
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 135866 Định dạng: PDF
Data communications, computer networks, and open systems
Tác giả: Halsall Fred,
Ký hiệu phân loại: 004.6
ISBN: 9780201422931
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục