Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 20 kết quả (0.7187513 giây)
DNA : the secret of life
Tác giả: Watson James D,
Thông tin xuất bản: New York : Alfred A Knopf , 2003
Ký hiệu phân loại: 576.5
ISBN: 0375415467
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 15521 Định dạng: CHM
Lyra's Oxford
Tác giả: Pullman Philip,
Thông tin xuất bản: New York : Alfred A Knopf , 2003
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 0321278542
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 43960 Định dạng: PDF
My Uncle Oswald
Tác giả: Zahn Timothy,
Thông tin xuất bản: : Alfred A Knopf , 1980
Ký hiệu phân loại: 823
ISBN: 9780394510118
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 52917 Định dạng: EPUB
The hidden reality : parallel universes and the deep laws of the cosmos [downloadable e-book]
Tác giả: Greene B,
Thông tin xuất bản: New York : Alfred A Knopf , 2011
Ký hiệu phân loại: 530.12
ISBN: 0307595250
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 79357 Định dạng: PDF
Notes from underground
Thông tin xuất bản: New York : Alfred A Knopf , 2004
Ký hiệu phân loại: 891.733
ISBN: 1400041910
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 85672 Định dạng: PDF
Love in the time of cholera
Thông tin xuất bản: New York : Alfred A Knopf , 1988
Ký hiệu phân loại: 863
ISBN: 0394561619
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 86423 Định dạng: PDF
Cool it : the skeptical environmentalist's guide to global warming
Tác giả: Lomborg Bjørn,
Thông tin xuất bản: New York : Alfred A Knopf , 2007
Ký hiệu phân loại: 363.738
ISBN: 0307266923
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 87030 Định dạng: PDF
Love in the time of cholera
Thông tin xuất bản: New York : Alfred A Knopf , 1988
Ký hiệu phân loại: 863
ISBN: 0394561619 :
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 41149 Định dạng: PDF
The road
Thông tin xuất bản: : Alfred A Knopf , 2006
Ký hiệu phân loại: 813
ISBN: 9780307265432
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 52859 Định dạng: EPUB
Blackwood Farm
Tác giả: Rice Anne,
Thông tin xuất bản: New York : Alfred A Knopf , 2002
Ký hiệu phân loại: 813.54
ISBN: 0375411992
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 86957 Định dạng: PDF
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục