Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.2812973 giây)
The reinforced concrete design handbook : a companion to ACI 318-14. volume 1
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 624.1834
ISBN: 9781942727378
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 123379 Định dạng: PDF
Building code requirements for structural concrete (ACI 318-11) and commentary
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 624.1834
ISBN: 087031744X
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 68816 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục