Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 33 kết quả (0.7799916 giây)
APA style guide to electronic references
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 808.027
ISBN: 9781433807046
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 99091 Định dạng: PDF
Displaying your findings : a practical guide for creating figures, posters, and presentations
Ký hiệu phân loại: 001.4226
ISBN: 1433807076
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 138325 Định dạng: PDF
Clinical neuropsychology : a pocket handbook for assessment
Tác giả: Snyder Petrer J,
Ký hiệu phân loại: 616.80475
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 132778 Định dạng: PDF
Publication manual of the American Psychological Association.
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 808.06615
Bộ sưu tập: Văn học
ID: 119122 Định dạng: PDF
Qualitative research in psychology : expanding perspectives in methodology and design
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 1557989796
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 49623 Định dạng: PDF
Child maltreatment : a developmental psychopathology approach
Ký hiệu phân loại: 616.858223
ISBN: 1433822210
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 138335 Định dạng: PDF
Taxometrics : toward a new diagnostic scheme for psychopathology
Tác giả: Schmidt Norman B,
Ký hiệu phân loại: 616.89075
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132404 Định dạng: PDF
Understanding chronic fatigue syndrome : an empirical guide to assessment and treatment
Tác giả: Friedberg Fred,
Ký hiệu phân loại: 616.0478
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 132371 Định dạng: PDF
You're on! : consulting for peak performance
Tác giả: Hays Kate F,
Ký hiệu phân loại: 158
ISBN: 1591470781
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 42393 Định dạng: PDF
Foundations of multicultural psychology : research to inform effective practice
Tác giả: Smith Timothy B,
Ký hiệu phân loại: 305.8
ISBN: 1433820579
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 138334 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục