Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 4 kết quả (0.3899885 giây)
Groupoids and Smarandache Groupoids
Thông tin xuất bản: : American Research Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 512.2
ISBN: 1931233616
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 62788 Định dạng: PDF
Smarandache Fuzzy Algebra
Thông tin xuất bản: : American Research Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 1931233748
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 62789 Định dạng: PDF
Smarandache Semigroups
Thông tin xuất bản: : American Research Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 512.7
ISBN: 1931233594
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 62790 Định dạng: PDF
Smarandache semirings, semifields, and semivector spaces
Thông tin xuất bản: Rehoboth NM : American Research Press , 2002
Ký hiệu phân loại: 512.4
ISBN: 1931233624
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 69995 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục