Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.4375357 giây)
Toward a psychology of uncertainty :trauma-centered psychoanalysis
Tác giả: Brothers Doris,
Thông tin xuất bản: New York : Analytic Press , c2008
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9780881634785 (softcover : alk. paper)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Toward a psychology of uncertainty : trauma-centered psychoanalysis
Tác giả: Brothers Doris,
Thông tin xuất bản: New York : Analytic Press , 2008
Ký hiệu phân loại: 150.195
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 132318 Định dạng: PDF
Fathers who fail : shame and psychopathology in the family system
Tác giả: Lansky Melvin R,
Thông tin xuất bản: Hillsdale NJ : Analytic Press , 1992
Ký hiệu phân loại: 616.89
ISBN: 0881631051
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 137794 Định dạng: PDF
Psychotherapy after Kohut : a textbook of self psychology
Tác giả: Lee Ronald R,
Thông tin xuất bản: Hillsdale NJ : Analytic Press , 1991
Ký hiệu phân loại: WM 460.5.E3 L479p
ISBN: 0881631299
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 137795 Định dạng: PDF
Self-analysis : critical inquiries, personal visions
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hillsdale NJ : Analytic Press , 1993
Ký hiệu phân loại: 616.8917
ISBN: 0881631434
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 137796 Định dạng: PDF
Human feelings : explorations in affect development and meaning
Tác giả: Ablon Steven L,
Thông tin xuất bản: Hillsdale NJ : Analytic Press , 1993
Ký hiệu phân loại: 152.4
ISBN: 0881631442
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137797 Định dạng: PDF
The patient's impact on the analyst
Thông tin xuất bản: Hillsdale NJ : Analytic Press , 1996
Ký hiệu phân loại: WM 62 K16p 1996
ISBN: 0881632112
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 137798 Định dạng: PDF
Hidden questions, clinical musings
Tác giả: Gardner M Robert,
Thông tin xuất bản: Hillsdale NJ : Analytic Press , 1995
Ký hiệu phân loại: 616.8917
ISBN: 0881632120
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 137799 Định dạng: PDF
Objects of hope : exploring possibility and limit in psychoanalysis
Tác giả: Cooper Steven H,
Thông tin xuất bản: Hillsdale NJ : Analytic Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 150.195
ISBN: 0881632716
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 137800 Định dạng: PDF
Psychoanalytic participation : action, interaction, and integration
Tác giả: Frank Kenneth A,
Thông tin xuất bản: Hillsdale NJ : Analytic Press , 1999
Ký hiệu phân loại: WM 460.6
ISBN: 0881632732
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 137801 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục