Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1 kết quả (0.8749993 giây)
Data Science : Theories, Models, Algorithms, and Analytics
Tác giả: Das Sanjiv Ranjan,
Thông tin xuất bản: : Apache License , 2016
Ký hiệu phân loại: 004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 143314 Định dạng: PDF
1

Truy cập nhanh danh mục