Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 265 kết quả (0.4199952 giây)
Pass the PMP® Exam [electronic resource] : Tools, Tips and Tricks to Succeed
Tác giả: Whitaker Sean,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2016
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 9781484220740
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Neural Networks for Electronics Hobbyists : A Non-Technical Project-Based Introduction
Tác giả: McKeon Richard,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2018
Ký hiệu phân loại: 004
ISBN: 9781484235072
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 149220 Định dạng: PDF
European Founders at Work [electronic resource]
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2012
Ký hiệu phân loại: 650
ISBN: 9781430239079
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Monetizing Machine Learning : Quickly Turn Python ML Ideas into Web Applications on the Serverless Cloud
Tác giả: Amunategui Manuel,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2018
Ký hiệu phân loại: 006.3
ISBN: 9781484238721
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 149516 Định dạng: PDF
Developing Bots with QnA Maker Service : Integration with Azure Bot Service and Microsoft Bot Framework
Tác giả: Shaikh Kasam,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2019
Ký hiệu phân loại: 004.165
ISBN: 9781484241844
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 149426 Định dạng: PDF
CIOs at Work [electronic resource]
Tác giả: Yourdon Ed,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2011
Ký hiệu phân loại: 650
ISBN: 9781430235552
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
CTOs at Work [electronic resource]
Tác giả: Donaldson Scott E,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2011
Ký hiệu phân loại: 650
ISBN: 9781430235941
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Advertisers at Work [electronic resource]
Tác giả: Tuten Tracy,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2012
Ký hiệu phân loại: 650
ISBN: 9781430238294
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Venture Capitalists at Work [electronic resource] : How VCs Identify and Build Billion-Dollar Successes
Tác giả: Shah Tarang,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2011
Ký hiệu phân loại: 650
ISBN: 9781430238386
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Women Leaders at Work [electronic resource] : Untold Tales of Women Achieving Their Ambitions
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress Imprint Apress , 2011
Ký hiệu phân loại: 650
ISBN: 9781430237303
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục