Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1515 kết quả (0.8199455 giây)
Crafting digital media : Audacity, Blender, Drupal, GIMP, Scribus, and other open source tools
Tác giả: James Daniel,
Thông tin xuất bản: New York : Apress , 2009
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 1430218878
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 65892 Định dạng: PDF
Pro Data Backup and Recovery [electronic resource]
Tác giả: Nelson Steven,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.86
ISBN: 9781430226635
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66746 Định dạng: PDF
Pro C# 2010 and the .NET 4 platform, fifth edition [electronic resource]
Tác giả: Troelsen Andrew W,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.13
ISBN: 9781430225508
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66800 Định dạng: PDF
Pro ODP .NET for Oracle Database 11g [electronic resource]
Tác giả: Zehoo Edmund,
Thông tin xuất bản: Berkeley Calif : Apress , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.7575
ISBN: 1430228210
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66285 Định dạng: PDF
Beginning Android Games [electronic resource]
Tác giả: Zechner Mario,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 9781430230434
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66776 Định dạng: PDF
Taking your iPod Touch to the max, second edition [electronic resource]
Tác giả: Grothaus Michael,
Thông tin xuất bản: New York : Apress , 2010
Ký hiệu phân loại: 006.5
ISBN: 9781430232599
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66777 Định dạng: PDF
Beginning ASP.NET 4 in VB 2010 [electronic resource]
Tác giả: MacDonald Matthew,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 9781430226123
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66759 Định dạng: PDF
Social networking spaces [electronic resource] : from Facebook to Twitter and everything in between
Tác giả: Kelsey Todd,
Thông tin xuất bản: New York : Apress , 2010
Ký hiệu phân loại: 006.754
ISBN: 9781430225973
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66239 Định dạng: PDF
Android for work [electronic resource] : productivity for professionals
Tác giả: Karch Marziah,
Thông tin xuất bản: New York : Apress , 2010
Ký hiệu phân loại: 005.268
ISBN: 9781430230014
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66794 Định dạng: PDF
Beginning C# Object-Oriented Programming [electronic resource]
Tác giả: Clark Dan,
Thông tin xuất bản: Berkeley CA : Apress , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 9781430235316
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 66893 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục