Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1274 kết quả (0.2399943 giây)
The Privacy Engineer's Manifesto: Getting from Policy to Code to QA to Value
Tác giả: Tom Finneran,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: /doi.org/10.1007/9781430263562
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A Practical Guide to TPM 2.0: Using the New Trusted Platform Module in the New Age of Security
Tác giả: David Challener,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2015
Ký hiệu phân loại:
ISBN: /doi.org/10.1007/9781430265849
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Enterprise Java for SAP
Tác giả: Austin Sincock,
Thông tin xuất bản: Berkeley : Apress , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1590590988
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7097 Định dạng: CHM
.NET System Management Services
Thông tin xuất bản: : Apress , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 1590590589
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7327 Định dạng: CHM
ASP.NET 2.0 Revealed
Tác giả: Lorenz Patrick A,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 1590593375
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7431 Định dạng: CHM
Debugging strategies for .NET developers
Tác giả: Dillon Darin,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 1590590597
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7554 Định dạng: PDF
Definitive Guide to Excel VBA
Tác giả: Kofler Michael,
Thông tin xuất bản: NY : Apress , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.54
ISBN: 1590591038
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8112 Định dạng: CHM
Real World Microsoft Access Database Protection and Security
Tác giả: Robinson Gary,
Thông tin xuất bản: NY : Apress , 2004
Ký hiệu phân loại: 005
ISBN: 1590591267
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8119 Định dạng: CHM
The Programmer's Guide to SQL
Tác giả: Darie Christian,
Thông tin xuất bản: NY : Apress , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.7585
ISBN: 1590592182
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8124 Định dạng: CHM
Learn Programming with Flash MX
Tác giả: Besley Kristian,
Thông tin xuất bản: Heidelberg : Apress , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.7869
ISBN: 1590592417
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8128 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục