Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1289 kết quả (0.4200423 giây)
The Privacy Engineer's Manifesto: Getting from Policy to Code to QA to Value
Tác giả: Tom Finneran,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781430263555
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
A Practical Guide to TPM 2.0: Using the New Trusted Platform Module in the New Age of Security
Tác giả: David Challener,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2015
Ký hiệu phân loại: 005.82
ISBN: 9781430265832
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
TouchDevelop: Programming on the Go
Tác giả: Nigel Horspool,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2013
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9781430261360
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Managing Risk and Information Security: Protect to Enable (First Edition)
Tác giả: Malcolm W Harkins,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2013
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781430251132
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Managing Risk and Information Security: Protect to Enable (Second Edition)
Tác giả: Malcolm W Harkins,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2016
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781484214558
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Sensor Technologies: Healthcare, Wellness, and Environmental Applications
Tác giả: Michael J McGrath,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2013
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781430260134
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Enterprise Java for SAP
Tác giả: Austin Sincock,
Thông tin xuất bản: Berkeley : Apress , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.133
ISBN: 1590590988
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7097 Định dạng: CHM
.NET System Management Services
Thông tin xuất bản: : Apress , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.7
ISBN: 1590590589
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7327 Định dạng: CHM
ASP.NET 2.0 Revealed
Tác giả: Lorenz Patrick A,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 1590593375
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7431 Định dạng: CHM
Debugging strategies for .NET developers
Tác giả: Dillon Darin,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.276
ISBN: 1590590597
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7554 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục