Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.3750052 giây)
Managing Risk and Information Security: Protect to Enable (First Edition)
Tác giả: Malcolm W Harkins,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2013
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781430251132
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Managing Risk and Information Security: Protect to Enable (Second Edition)
Tác giả: Malcolm W Harkins,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2016
Ký hiệu phân loại: 005.8
ISBN: 9781484214558
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục