Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 2 kết quả (0.1562955 giây)
Computer Vision Metrics: Survey, Taxonomy, and Analysis
Tác giả: Scott Krig,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2014
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781430259299
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Intel Galileo and Intel Galileo Gen 2: API Features and Arduino Projects for Linux Programmers
Tác giả: Manoel Ramon,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9781430268383
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục