Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.2031145 giây)
Computer Vision Metrics: Survey, Taxonomy, and Analysis
Tác giả: Scott Krig,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2014
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781430259299
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Intel Galileo and Intel Galileo Gen 2: API Features and Arduino Projects for Linux Programmers
Tác giả: Manoel Ramon,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.1
ISBN: 9781430268383
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The InfoSec Handbook: An Introduction to Information Security
Tác giả: Umesha Nayak,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2014
Ký hiệu phân loại: 005.82
ISBN: 9781430263821
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Digital Video Concepts, Methods, and Metrics: Quality, Compression, Performance, and Power Trade-off Analysis
Thông tin xuất bản: : Apress , 2014
Ký hiệu phân loại: 006.696
ISBN: 9781430267126
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Energy Efficient Servers: Blueprints for Data Center Optimization
Tác giả: Corey Gough,
Thông tin xuất bản: : Apress , 2015
Ký hiệu phân loại: 004.068
ISBN: 9781430266372
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1

Truy cập nhanh danh mục